Як краще звільнитися з роботи?

Трудові відносини – це суспільні зв’язки, які складаються між власником або уповноваженим ним органом та найманим працівником у ході виконання ним робіт, обумовлених у трудовому договорі. Трудовим договором у свою чергу є угода між цими сторонами, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати гідні умови праці, необхідні для виконання даної роботи.

Відповідно до Кодексу законів про працю (ст.36)  основними підставами, за наявності яких трудовий договір між працівником та роботодавцем  вважається розірваним, є звільнення працівника з власної ініціативи, звільнення з посади за угодою сторін, спливу власне строку, на який був укладений договір про трудові відносини, призов або вступ працівника на військову службу, переведення працівника на інше підприємство або ж відмова працівника від переведення на роботу, набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі, а також набрання законної сили судовим рішенням, яким працівника притягують до відповідальності за корупційне правопорушення.

Одним із обов’язкових пунктів при звільненні працівника за власним бажанням є його попередження власника про це у письмовому вигляді за два тижні (ст. 28 КЗпП). Проте, є ряд випадків, коли власник зобов’язаний розірвати трудові відносини у строк, про який просить працівник. Такими ситуаціями є, наприклад, переїзд на нове місце проживання, догляд за хворим членом сімї, вихід на пенсію, вагітність та інші. У такому разі, працівник повідомляє власнику про необхідність звільнення та строк, у який його повинно бути звільнено з займаної посади і власник не має підстав відмовити у такому проханні. На відміну від цих випадків, коли ми говоримо про звільнення за домовленістю сторін, то тут вже не існує встановленого строку, у який працівник повинен залишити своє робоче місце, тобто цей момент визначається самими сторонами.

Що стосується розірвання трудового договору з ініціативи власника, то звісно ж власник також має повне право звільнити працівника, наприклад, коли працівник без поважної причини вчинив прогул, систематично розкрадає майно підприємства, не відповідає займаній посаді, не виконує без поважних причин покладені на нього договором обов’язки, з’являється на робоче місце у нетверезому стані та інші. Винятки становлять випадки, коли власник не має права звільнити особу з займаної посади, а саме, коли той перебуває у відпустці або ж в період тимчасової його непрацездатності (ст. 40 КЗпП).

У теперішній час виникає багато ситуацій, коли звільнення з посади, тягне за собою деякі незручності. Тобто існує дійсно помітна і суттєва відмінність щодо того, яким способом особу було звільнено з посади. І це у свою чергу має певні наслідки, не завжди позитивні для тої чи іншої сторони трудових відносин.

Отож, декілька найпоширеніших фактів, які повинні знати, ті хто вирішив звільнитись або тільки думає про це:

  • відповідно до законодавства якщо трудові відносини припиняються за власним бажанням працівника, можливим є факт відкликання такої заяви про звільнення, чого вже не можна зробити, якщо відносини припиняються на підставі домовленості між обома сторонами трудового договору;
  • важливим є той факт, що при звільненні працівника «за власним бажанням» це на жаль, не дасть особі права на виплати по безробіттю в центрі зайнятості на протязі 3 місяців із дня реєстрації. Якщо факт отримання допомоги особі, що звільнилась, є дійсно негайно необхідним працівнику, що звільнився, то краще по можливості йти з попереднього місця роботи із записом у трудовій книжці – «звільнений за угодою сторін».;
  • у випадках звільнення за власним бажанням працівник повинен обов’язково повідомити про це власника письмово (за два тижні до залишення займаної посади) , в той же час звільнення за угодою сторін характеризується лише усною домовленістю, що закріплюється, виданим власником чи уповноваженим ним органом, наказу про звільнення з посади працівника за угодою сторін.

Отож, кожна ситуація індивідуальна і перш, ніж звільнятись, потрібно дуже добре обдумати, який же варіант обрати, щоб уникнути багатьох неприємностей у майбутньому.