Як закрити ФОП?

Припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (ФОП) може бути добровільним і примусовим.

У примусовому порядку вона може бути припинена за рішенням суду (внаслідок смерті фізособи; визнання його недієздатним, безвісно відсутнім; оголошення її померлою). Також підставою для винесення судом рішення про припинення може бути визнання підприємця банкрутом, здійснення діяльності, забороненої законом, неподання фіскальним органам податкових декларацій протягом року.

Проте в більшості випадків припинення все ж відбувається в добровільному порядку – за рішенням самого підприємця.

Зараз ліквідувати підприємницький статус значно простіше, ніж це було раніше. Однак підприємцю доведеться пройти певну процедуру закриття, яка складається з деяких обов’язкових етапів.

Алгоритм дій складається з наступних двох кроків:

  • держреєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням;
  • зняття з обліку як платника податків і зборів.

Спрощена процедура закриття ФОП за її рішенням полягає в тому, що йому достатньо подати заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за формою № 12 .

Заява може подаватися в паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заяву подається ФОП особисто або поштою, обов’язково підписується. Якщо надсилається поштою, справжність підпису повинна бути нотаріально посвідчений.

Якщо документи подаються особисто, ФОП пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або свідоцтво на постійне або тимчасове проживання.

В електронній формі заяву подається на порталі електронних сервісів. При такому способі подачі обов’язково накладення ФОП власної електронного цифрового підпису.

Таким чином, для проведення процедури припинення діяльності держреєстратору подається тільки заява за формою № 12. Яких-небудь інших довідок і документів в реєстраційну службу представляти не потрібно.

Заява розглядається протягом 24 годин після його подачі, крім вихідних та святкових днів.

Підставою для зупинення розгляду заяви може бути:

його невідповідність встановленим вимогам, а саме:

  • заповнення не державною мовою або олівцем, нерозбірливий текст, наявність підчисток або дописок, закреслень та інших виправлень, помилок, а також пошкоджень, що не дають можливості однозначно трактувати зміст заяви;
  • відсутність на заяві підпису заявника або нотаріального посвідчення справжності підпису – заявника в разі подання заяви поштовим відправленням;
  • невідповідність відомостей в заяві відомостей, що містяться в Єдиному держреєстрі.

Заява для усунення підстав для зупинки його розгляду повертається (видається, надсилається поштою) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження від заявника.

Відмовити в держреєстрації можуть, якщо:

  • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
  • в Єдиному держреєстрі містяться відомості про судове рішення, що забороняє проведення реєстраційної дії;
  • не усунуто підстави для зупинення розгляду документів;
  • можуть бути встановлені обмеження на здійснення підприємницької діяльності;
  • в Єдиному держреєстрі є запис про те, що фізособа вже зареєстровано як ФОП.

Повідомлення про відмову в держреєстрації має містити посилання на підстави для відмови, відповідне рішення в день відмови розміщується на порталі електронних сервісів.

Усунувши причини, що стали підставою для відмови, ФОП може подати документи повторно.

Якщо підстав для зупинення розгляду документів або для відмови в держреєстрації немає, держреєстратор проводить реєстраційна дія шляхом внесення запису до Єдиного держреєстру.

Виписка оприлюднюється на порталі електронних сервісів. За бажанням підприємця (у разі подання заяви в паперовому вигляді) вона може бути надана в паперовій формі з проставленням підпису та печатки держреєстратора.

Фізособа втрачає статус підприємця з дати внесення до Єдиного держреєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП.

Тепер підприємець повинен бути знятий з обліку як платник податків і зборів.

Підставою для зняття з обліку в органах, в тому числі податкової, є відомості з Єдиного держреєстру про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП.