Реєстрація представництв іноземних компаній

Вартість послуги з реєстрації – 6000 грн.
Збір за реєстрацію: 2500 доларів США.

Термін видачі: не пізніше 60 календарних днів, може бути прискорене до 30 робочих днів.

Реєстрацію представництва іноземної компанії в Україні проводить Міністерство економіки і торгівлі України відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні від 15.06.2007 р

Для реєстрації в Міністерство потрібно подати такі документи:

  • заяву про реєстрацію представництва (складається в довільній формі).
  • витяг з торгового (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб’єкта господарської діяльності.
  • довідку з банку, в якому відкрито рахунок іноземного суб’єкта господарської діяльності.
  • доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності.

Всі перераховані вище документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача.

Документи подаються до Міністерства не пізніше, 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного суб’єкта господарювання.

Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації.

У разі змін в назві, місцезнаходженні, керівництв представництва, організаційно-правової форми, складі іноземних співробітників або оголошенні іноземного суб’єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом, його представництво, яке діє на території України, зобов’язане повідомити про це Міністерство в місячний термін.

Представництво суб’єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не здійснює самостійної господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб’єкта господарської діяльності, зазначеного в свідоцтві про реєстрацію. Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності може здійснювати функції, пов’язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах іноземного суб’єкта господарської діяльності, зазначеного у Свідоцтві.