Перетворення Акціонерного товариства (АТ) в товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Вартість – від 6 000 грн.
Термін – від 60 календарних днів

Товариство з обмеженою відповідальністю припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Перетворенням юридичної особи відповідно до законодавства є зміна її організаційно-правової форми.

У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної осіб.

Послуга з перетворення АТ в ТОВ включає в себе:

 • підготовка проектів статутних документів;
 • підготовка і проведення акціонерних зборів;
 • опублікування повідомлення про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення АТ шляхом перетворення в ТОВ про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього;
 • подача в ДКЦПФР особливої ​​інформації;
 • повідомлення державного реєстратора про припинення АТ;
 • допомога в оформленні процедури обміну акцій АТ на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток товариства в ТОВ;
 • підготовка і проведення другого акціонерних зборів;
 • проведення установчих зборів ТОВ (прийняття рішення про створення ТОВ затвердження статуту, обрання органів управління), складання протоколу;
 • допомога в здійсненні обміну письмових зобов’язань на частки в статутному фонді ТОВ;
 • подача документів в ДКЦПФР для зупинення обігу акцій;
 • подача документів держ. реєстратору з припинення АТ і утворенню ТОВ;
 • отримання розпорядження ДКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій;