Реєстрація громадських об’єднань, організацій і спілок

Вартість реєстрації – від 4000 грн.
Термін реєстрації – від 15 робочих днів

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та / або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

За організаційно-правовою формою суспільно об’єднання утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та учасниками якого є фізичні особи.

Громадський союз – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а учасниками можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є отримання прибутку.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - registratciya_obschestvennih_obedineniy.jpg

Для реєстрації громадського об’єднання керівник або особа, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення регістаціонних дій, протягом 60 робочих днів з дня утворення громадського об’єднання подають (або надсилают поштою) до уповноваженого органу з питань реєстрації за містознаходження громадського об’єднання такі документи:

 • заява.
 • протокол установчих зборів;
 • статут (у двох примірниках);
 • відомості про керівних органах громадського об’єднання.
 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.
 • документи, які містять відомості щодо структури власності засновників – юридичних осіб та фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб (в разі реєстрації громадської спілки).
 • легалізований документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні місцезнаходження – витяг із торговельного, банківського або судового реєстру (у разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа).

Громадське об’єднання, яке має наміру здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про свою освіту уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.

Для повідомлення про утворення громадського об’єднання його засновники або особа, уповноважена представляти об’єднання, подають (або відправляють поштою) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву, до якої додаються:

 1. примірник оригіналу або нотаріально завірена копія протоколу установчих зборів.
 2. відомості про засновників громадського об’єднання.
 3. відомості про особу, уповноважену представляти громадське об’єднання.

Реєстрації символіки громадського об’єднання

Для реєстрації символіки громадського об’єднання подаються такі документи:

 • заява;
 • рішення про затвердження символіки, прийняте відповідно до статуту громадського об’єднання (в рішенні має бути затверджене: вид символіки – емблема, інший розпізнавальний знак, прапор, її зображення і опис, визначено порядок надання дозволу на використання символіки і порядок її зберігання).
 • зображення символіки у вигляді графічного файлу в форматі .jpg (.gif, .tif), вписане в квадрат розміром 8 х 8 сантиметрів (на паперовому або електронному носіях).
 • опис символіки (на паперовому або електронному носіях).
 • копія статуту громадського об’єднання, завірена підписом його керівника та скріплена печаткою (у разі її наявності).

Засновники громадських об’єднань:

 • Засновниками громадського об’єднання можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої організації – 14 років.
 • Кількість засновників громадського об’єднання не може бути менше двох осіб.
 • Засновником громадського об’єднання не може бути особа, яка визнана судом недієздатною.
 • Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, в тому числі громадський об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення про їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
 • Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є один і той же чоловік.
 • Засновниками громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних з здійснення терористичної діяльності, або стосовно якого застосовані міжнародні санкції.

Примітка: під істотною участю слід розуміти прямий і опосередкований, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або голосів за придбаними акціями юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління або діяльність юридичної особи.

Учасники громадських об’єднань:

 • Учасниками громадського об’єднання, крім молодіжного та дитячого, можуть бути особи,
 • які досягли 14 років.
 • Учасниками громадського союзу можуть бути юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років і не визнані судом недієздатними.

Збір за реєстрацію:

 • Безкоштовна реєстрація (відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», який вступив в силу з 1 січня 2013 року).