Реєстрація акціонерних товариств (АТ)

Вартість реєстрації АТ – від 8000 грн.
Термін реєстрації АТ – від 60 робочих днів

Для створення акціонерного товариства необхідно надати наступні документи:

Якщо в складі засновників є фізична особа:

 • копії паспорта громадянина України та копія ідентифікаційного номера згідно з державним реєстром фізичних осіб-платників податків,
 • декларація про доходи та майно за період, в якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу (по кожному із засновників).
 • нотаріально завірене доручення від кожного із засновників на представників від компанії.

Якщо в складі засновників є юридична особа:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію засновника.
 • копія статуту,
 • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка з статистики).
 • копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера керівника (директора) засновника і документи, що підтверджують його повноваження.
 • виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців
 • і довідка 4-ОПП.
 • фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, у складі балансу і звіту про фінансові результати (окремо по кожному засновнику).
 • аудиторський висновок та довідка про фінансовий стан в разі наявності засновників спільноти – юридичних осіб (окремо по кожному).
 • аудиторський висновок щодо здатності засновника – юридичної особи сплатити внески в статутний капітал співтовариства (окремо по кожному засновнику).
 • доручення від кожного із засновників на представників нашої компанії.

Інформація про АТ

Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

 • Засновниками акціонерного товариства можуть бути один, два або більше осіб.
 • Засновниками може прийматися установчий договір, в якому визначаються порядок ведення 0бще діяльності з приводу створення акціонерного товариства, кількість, вид і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, строк дії договору .
 • Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори, здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.
 • Установчий договір не є установчим документом спільноти і діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку обліку про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
 • Установчий договір укладається в письмовій формі. Якщо спільнота створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають нотаріальному посвідченню.
 • У разі заснування спільноти однією людиною установчий договір не укладається.
 • У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед його засновників шляхом приватного розміщення. Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

 1. Ухвалення зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій.
 2. подача заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 3. реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
 4. присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
 5. укладення з депозитарієм цінних паперів договору на обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
 6. закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників спільноти.
 7. оплата засновниками повної вартості акцій.
 8. затвердження установчими зборами спільноти результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників спільноти, затвердження статуту спільноти, а також прийняття інших рішень, передбачених законом.
 9. реєстрація спільноти і його статуту в органах державної реєстрації.
 10. подача в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
 11. реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
 12. отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.
 13. видача засновникам спільноти документів, що підтверджують право власності на акції.