Аліменти на утримання дитини

Аліментами є обов’язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім’ї інших, які потребують цього. Проводитись вони можуть за згодою сторін або в судовому порядку. Звичайно переважно їх сплачують на підставі рішення суду.

Відповідно до ст. 80 Кодексу про шлюб та сім’ю України батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги

Отож на підставі ч.2. ст.181 Сімейного Кодексу України за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. Ч.3.ст.181 зазначає, що за рішенням суду кошти на утримання дитини, тобто аліменти, присуджуються у частці від доходу її матері чи батька і (або) у твердій грошовій сумі., тобто у сумі , яка вже не буде змінюватись, яка буде сталою, незалежно від змін прожиткового мінімуму.

Також аліменти у твердій грошовій сумі призначаються до сплати судом, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення (ч.1.ст.184 СКУ).

Звісно ж для адекватного рішення, суд приймає до уваги різні фактори, як наприклад:

  • стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  • стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  • інші обставини, що мають істотне значення.

Враховуючи наявність якоїсь із цих обставин суд може відповідно збільшити або зменшити розмір аліментів.

За наявності вказаних обставин, суд може призначити сплату аліментів у сумі, яка є меншою за 30 %  прожиткового мінімуму на дитину. Однак, тоді дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Розмір прожиткового мінімуму поступово збільшується з кожним роком та закріплюється в «Законі про Державний бюджет України». Станом на сьогодні, такий закон на 2014 рік поки що не прийнято. Якщо слідувати проекту закону України “Про державний бюджет України на 2014 рік” №3000, який все ж таки має бути прийнятий, то розміри прожиткового мінімуму на дітей до 18 років становитимуть в 2014 році:

для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1032 гривні, з 1 липня – 1059 гривень, з 1 жовтня – 1102 гривні; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1286 гривень, з 1 липня – 1320 гривень, з 1 жовтня – 1373 гривні.

Також потрібно зазначити, що батьки вправі між собою погодити сплату аліментів того з батьків, хто не проживає з дитиною, та визначити в письмовій формі у договорі суму і строки оплати аліментів. Договір обов’язково повинен нотаріально посвідчуватись.

Відповідно до ст.  191 аліменти призначаються з дня пред’явлення позову. Однак суд може призначити стягнення аліментів за минулий час, але не більше як за три роки, але в таких випадках позивачу потрібно довести, що він звертався до відповідача про сплату аліментів , а той ухилявся від цього.

Щодо розмірів аліментів, то Кодекс про шлюб та сім’ю України у ст. 82 встановлює, що аліменти стягуються на неповнолітніх дітей з їх батьків в розмірі: на одну дитину – чверті, на двох дітей – третини, на трьох  і більше дітей – половини заробітку (доходу) батьків, але не менше ½ неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину, з осіб, які працюють за контрактом в іноземних державах, – не менше двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожну дитину.

Суд також має право звільнити від слати аліментів якщо дитина перебуває повністю на утриманні держави або громадської організації.

Досить часто бувають випадки, що стосовно платника аліментів прийнято рішення декількома судами про стягнення аліментів на дітей від різни матерів і при цьому загальна сума стягуваних коштів перевищує встановлений ст. 82 розмір. Тоді платник аліментів може звернутись з позовом до особи на користь якої прийнято таке рішення з вимогами зменшити розмір аліментів. Тоді суд розглянувши справу, призначить новий розмір аліментів, що будуть стягуватись з платника.

Наприклад, якщо платник сплачував аліменти на користь однієї дитини в розмірі четвертої частини від свого заробітку, а потім виникла ситуація, що він зобов’язаний  сплачувати таку ж суму, тобто четверту частину від доходу на ще одну дитину від іншої жінки, виходить, що він сплачує аліменти в сумі половини свого заробітку, а це суперечить законодавству. Адже як вказано вище, на двох дітей платник повинен сплачувати третину свого доходу. Таким чином той хто сплачує аліменти, може звернутись до суду, який з’ясувавши всі обставини вправі зменшити розмір аліментів, тоді обоє дітей отримуватимуть третину його заробітку разом, тобто кожна дитина отримає 1/6 доходу, а не ¼ як це було раніше.